VENTILATSIOONITÖÖD

Tänapäeva moodsad hooned kasutavad moodsaid majasiseseid tehnilisi insenerivõrke (vee-, kanalisatsiooni-, kütte, ventilatsiooni- ja jahutustorustikud ning tuletõkked).

Meie töö on need muuta müra vaikseks ja märkamatuks. Et tagada hoonete mugav kasutamine igal aastaajal, olgu siis väljas paukuv pakane või palav suvepäev.

OÜ CityTop isolatsioonitööd jagunevad suurtes piirides järgmiselt:

Majasiseste tehniliste insenervõrkude isoleerimine

(vee-, kanalisatsiooni-, kütte, ventilatsiooni- ja jahutustorustikud ning tuletõkked)

Tööstusisolatsioon

(katlad, suured mahutid, tehnoloogilised torustikud, tööstusseadmed, filtrid jm.)

OÜ CityTop pöörab suurt tähelepanu isolatsioonimaterjalide valikule – kasutame vaid nõuetele vastavaid materjale, mis tagavad isolatsioonitööde hea kvaliteedi, vastupidavuse ja energia kokkuhoiu.

Materjalidena kasutame põhiliselt mineraalvilla (koorikud, plaadid, matid), poorkummi, plastikut, tsinkplekki ja penoplast tooteid.